•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Czuwanie wielkopostne dla młodzieży

Cross Tourobrazek 1

peregrynacja Krzyża młodzieży diecezji opolskiej

Podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 przedstawiciele młodzieży poprosili ks. bpa Andrzeja Czaję o znak i przesłanie, które miałyby jednoczyć młodzież z całej naszej diecezji. Ks. Biskup przyjął prośbę i w Dzień Wspólnoty, 23 lipca 2016, na Górze Św. Anny – podczas Dni w Diecezjach w obecności kilku tysięcy pielgrzymów z całego świata – przekazał młodzieży diecezji opolskiej Krzyż i Zadanie.

Zadanie brzmi:

„Śmierć Pana głoście!

To znaczy miłość Jezusa, Jego bliskość i obecność pośród nas i nowe życie dla nas. Dlatego, że On życie dał, żyje z nami i dla nas, i tak okazuje nam swoje miłosierdzie. Zatem miłosierdzie Pana głoście!

Trwajcie przed Jezusem i Jemu służcie!

Astate coram Jesu et Ei ministrate!”

 

2 marca ten właśnie krzyż będzie z nami podczas czuwania wielkopostnego, oto jego szczegóły:

 

plakat 1