•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 

Sakrament Chrztu

Sakrament chrztu dzieci udzielany jest w parafii obecnego zamieszkania rodziców. (W naszym kościele: w trzecią niedzielę miesiąca, w czasie Mszy świętej o godz. 11.00).

Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Należy przedstawić akt urodzenia z USC oraz dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania).

RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE PRAKTYKUJĄCY KATOLICY:
- wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
- którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie),
- którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim).

W związku z powyższym, chrzestni przedkładają zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią).

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej, która odbywa się w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu o 19.00.

Msze święte w intencji rocznych dzieci odprawiane są również w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 11.00.