•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 

Sakrament Małżeństwa

Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonych

Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed terminem ślubu.

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ: - metrykę chrztu świętego (nie starszą niż 6 miesięcy!);
- zaświadczenia z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. "konkordatowych" czyli zawieranych tylko w kościele ze skutkami cywilnymi);
- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii).

Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych. W naszym rejonie nauki przedślubne odbywaja się w parafiach: Ducha Świętego na osiedlu Piastów, św. Mikołaja w centrum, św. Eugeniusza na Pogorzelcu oraz św. Zygmunta w Koźlu. Inne miejsca nauk możemy znaleźć także tutaj.

Narzeczeni powinni również wziąć udział w spotkaniach w ramach Poradnictwa Rodzinnego.