•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 

Sakrament kapłaństwa

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu: Adres Seminarium: ul. Drzymały 1, 45-342 Opole, skr. poczt. 246, tel. (0 77) 442 40 01 Więcej informacji: www.wsd.opole.pl