•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 

Duszpasterz parafii

Ks. Marian BEDNAREK - proboszcz

Ks. Marian pochodzi z parafii św. Bartłomieja w Kielczy, a święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 2000 roku. Dotychczasowo pełnione funkcje:

16.08.2000 - 19.08.2004 - wikariusz w parafii pw. św. Mikołaja w Kędierzynie-Koźlu,

19.08.2004 - 25.08.2008 - wikariusz w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu,

25.08.2008 - 24.08.2009 - wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu,

24.08.2009 - proboszcz w parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandyryjskiej w Sławięcicach.

Pasją ks. Mariana są wędrówki po górach, fotografowanie.