•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 

 

DSC08412

W parafii pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej wspólnotę Dzieci Maryi założył ks. Piotr Janaszczyk w 2009 r. Dziewczyny mają jednakowy strój. (spódniczkę, pelerynę, medalik)

Dzieci Maryi służą ze sztandarem na Mszy Św. w święta Maryjne i w ważne uroczystości kościelne. Na nabożeństwach majowych i różańcowych w październiku, które poświecone są Niepokalanej.

Powinności Dzieci Maryi

1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.

2. Bierze czynny udział w Eucharystii.

3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladowac.

4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.

5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania dzieci Maryi.

6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.

7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.

8. Jest wzorem ucznia.

9. Śpieszy bliźnim z pomocą.

10. Jest apostołem wśród otoczenia.

 

Naszym opiekunem jest ks. Proboszcz Marian Bednarek i Alina Burzan.

Dzieci Maryi spotykają się w salce katechatycznej w każdą sobotę. Zapraszamy na to spotkanie także dziewczynki od 3 klasy szkoły podstawowej, które chcą należeć do wspólnoty Dzieci Maryi.