Margaretki

APOSTOLAT   ‘MARGARETKA’ przy Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w K. - Koźlu Sławięcicach

W Roku Kapłańskim, który rozpoczął się w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa dnia19.06.2009r, a zakończył się 11.06.2010 roku, powstał w naszej parafii z inicjatywy wiernych Apostolat „Margaretka.” Była to odpowiedź na apel Stolicy Apostolskiej oraz liczne wezwania Matki Bożej Królowej Pokoju w Medziugorje, która usilnie prosi o modlitwę za kapłanów i o nowe powołania. Utworzono w 2010 roku pięć „Margaretek” - pierwszą dnia 02.02. w święto Ofiarowania Pańskiego.

Kolejno, w 2011 roku założono dwie grupy, w 2012 w 2013 po jednej oraz w 2016 trzy grupy. Każda „Margaretka” składa się z siedmiu osób, ich członkowie złożyli w kościele przed Chrystusem Eucharystycznym przyrzeczenie dożywotniej modlitwy za wybranego kapłana posługując się poniższą formułą:

Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach powstałego w Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach Apostolatu „Margaretka” przyrzekam wieczystą modlitwę za księdza...(imię i nazwisko kapłana)...Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen."

Od 2 lutego 2010 roku  zrzeszone w „Margaretkach” osoby, niżej podaną modlitwą wypraszają potrzebne łaski dla kapłanów objętych w Sławięcickim Apostolacie.

   "O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie Ks. ...(imię i nazwisko kapłana).... uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty ...(imię patrona) , którego imię nosi Ks. ...(imię i nazwisko kapłana)... Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.” (Modlitwa opracowana na podstawie modlitwy papieża Pawła VI zaczerpniętej z Agendy Liturgicznej Diecezji Opolskiej, Opole 1981 r. s. 215) oraz Koronka Medziugorska : ("Wierzę w Boga" i 7 razy "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i "Chwała Ojcu").

Gorąco zaprasza się wszystkich, którym bliskie sercu są sprawy naszej Wiary i Kościoła do wstąpienia w szeregi parafialnego Apostolatu „Margaretka”

Natomiast członków Apostolatu zaprasza się do czynnego uczestnictwa w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca w modlitwach: za powołanych i o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. (Różaniec, Msza św., Godzina św.), a także w godzinach adoracji wyznaczonych dla „Margaretek”.

W WIELKI CZWARTEK dnia 13.04.2017 założono 13-tą „Margaretkę”. Aktualnie do Apostolatu „ Margaretka” należy 71 osób, a 20 z tych modli się więcej niż za jednego kapłana.