Kapłaństwo

Przygotowanie do kapłaństwa w Seminarium Duchownym obejmuje modlitwę i studia, które przenikają się wzajemnie w sześcioletnim cyklu.

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu: Adres Seminarium: ul. Drzymały 1, 45-342 Opole, skr. poczt. 246, tel. (0 77) 442 40 01 Więcej informacji: www.seminarium.opole.pl