Święta Katarzyna Aleksandryjska urodziła się około roku 294(?) po Chrystusie w Aleksandrii, ówczesnej stolicy Egiptu, w królewskiej rodzinie pogańskiej, jako córka króla Kustosa.

Czytaj więcej

Święta Katarzyno, patronko naszej miejscowości – Wstawiaj się za nami.
Święta Katarzyno, Panno i męczennico, - Wstawiaj się za nami.

Czytaj więcej

Święta Katarzyno, Patronko nasza, weź nas w opiekę, Panno mężna, uproś nam stałą wiarę, abyśmy podobnie jak Ty, mogli świadczyć przed ludźmi o Bogu. Czuwaj szczególnie nad tymi, którzy pracują w niebezpiecznych warunkach i wyproś błogosławieństwo Pana dla ich ciężkiej pracy, dla ich rodzin i chroń od wypadków. W ostatniej zaś godzinie naszego ziemskiego życia wybłagaj nam, święta Katarzyno, łaskę zjednoczenia z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli przejść do życia wiecznego. Amen.

Czytaj więcej

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Czytaj więcej