Ślub jest tylko początkiem małżeństwa, momentem zawiązania sakramentu, który od tej chwili trwa, obowiązuje i działa aż do końca życia.

Przygotowanie do kapłaństwa w Seminarium Duchownym obejmuje modlitwę i studia, które przenikają się wzajemnie w sześcioletnim cyklu.

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu.

Spowiedź jest nazywana sakramentem pokuty, ponieważ jest osobistą i sakramentalną drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i zadośćuczynienia.

Eucharystia jest tajemnicą wielkiej bliskości i komunii każdego człowieka z Panem.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Aktualne informacje dotyczące przygotowania do bierzmowania znajdziesz tutaj.

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów.