Małżeństwo

Ślub jest tylko początkiem małżeństwa, momentem zawiązania sakramentu, który od tej chwili trwa, obowiązuje i działa aż do końca życia.

Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonych. Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed terminem ślubu.

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ: - metrykę chrztu świętego (nie starszą niż 6 miesięcy!);
- zaświadczenia z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. "konkordatowych" czyli zawieranych tylko w kościele ze skutkami cywilnymi);
- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii).

Nowożeńcy biorą udział w naukach przedślubnych. W naszym rejonie nauki przedślubne odbywają się w parafiach: Ducha Świętego na osiedlu Piastów, św. Mikołaja w centrum, św. Eugeniusza na Pogorzelcu oraz św. Zygmunta w Koźlu. Inne miejsca nauk możemy znaleźć także tutaj.
Narzeczeni powinni również wziąć udział w spotkaniach w ramach Poradnictwa Rodzinnego.