Wokół Katechizmu

Najbliższe spotkane odbędzie się w czwartek 8 listopada o godz. 19.00 w salce.

 Omawiać będziemy papieską adhortację Amoris Laetitia, punkty od 31 do 88. Zapraszamy wszytkich chetnych zainteresowanych tematem encykliki. Zachęcamy do wcześniejszego przeczytania podanych puntów adchortacji. Tekst możemy znaleźć między innymi tutaj

Grupa o nazwie „Wokół katechizmu”, to krąg osób pragnących rozwijać swoja wiedzę religijną, wzmacniać swoją wiarę. Zawiązała się ona kilkanaście lat temu za zgodą i pod patronatem księdza proboszcza Jana Piechoczka. Później opiekowali się grupą kolejni księża wikarzy. Ponieważ pierwsze spotkania poświęcone były zapoznawaniem się i omawianiem „Katechizmu Kościoła Katolickiego” stąd nazwa spotkań „Wokół Katechizmu” . Później były inne tematy związane m.in. z Pismem Świętym, historią Kościoła, z aktualnymi zagadnieniami z dziedziny etyki czy moralności a także wyjazdy do ciekawych miejsc religijnych Opolszczyzny.

Tematem tegorocznych spotkań będzie nauczanie Ojca św. Franciszka. W pierwszej kolejności będzie to Adhortacja Apostolska „Amoris Letitio” o rodzinie.

Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu i są otwarte. Aktualny termin spotkania podawany jest w ogłoszeniach parafialnych ale zakładamy że jest to pierwszy czwartek miesiąca o godz. 19.00. Przyjść może każdy, choćby tylko posłuchać, a każdy udział w rozmowie jest mile widziany.

Zapraszamy.