Chór

Tradycja wspólnego muzykowania przy parafii w Sławięcicach trwa od wielu lat.

Chór parafialny powstał w 1960 roku. Jego założycielem był muzyk, dyrygent i organista Melchior Jochem.

Przez wiele lat zespół uświetniał wszystkie ważniejsze uroczystości kościelne i parafialne,
a także koncertował, m.in. uczestniczył w oprawie muzycznej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na Górę Świętej Anny.

We wrześniu 2015 roku stanowisko dyrygenta objęła po Dziadku – Agnieszka Hyla, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygentury chóralnej dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny.

Posłannictwem chóru jest uświetnianie Mszy świętych i nabożeństw podczas świąt oraz uroczystości kościelnych i parafialnych. Grupa ubogaca swoim śpiewem odpusty i kiermasze parafialne, uroczystości związane z kalendarzem roku liturgicznego oraz uroczystości okolicznościowe, tj. śluby, pogrzeby, jubileusze zawarcia związku małżeńskiego, urodziny. Corocznie grupa występuje podczas koncertów kolęd oraz koncertów pieśni pasyjnych

w naszej parafii oraz w innych parafiach. Obchodzony jest również bardzo uroczyście dzień wspomnienia świętej Cecylii – patronki muzyki kościelnej. W maju 2018 roku zespół brał udział w I Festiwalu Pieśni Maryjnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Repertuar jaki wykonują to przede wszystkim utwory jedno- i wielogłosowe o tematyce religijnej z różnych epok i w różnych stylach muzycznych, kompozycje a cappella bądź
z towarzyszeniem instrumentów.

Oprócz swoich zadań związanych z uświetnianiem liturgii, chórzyści bardzo chętnie integrują się w czasie wspólnych wycieczek i spotkań.

W chórze tym śpiewają osoby pełne zaangażowania, które poprzez śpiew na chwałę Bożą chcą realizować swoje muzyczne pasje i poznawać ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Próby chóru odbywają się w każdy poniedziałek (od września do czerwca) o godz. 19:30.

Bardzo serdecznie zapraszamy!!!